ERİME, DONMA, VE KAYNAMA SICAKLIKLARI

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

 

Kaynama Sıcaklığı

 

Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları sabittir. Bu ne demektir? Saf maddelerin kaynama sırasında sıcaklıkları sürekli sabit sıcaklıkta kalır. Saf maddenin özelliğine göre maddenin kaynama sıcaklığı farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin suyun kaynama sıcaklığı 100 oC iken demirin 3000 oC, altının ise 2970 oC dir.Su demir altın saf maddedirler.Bu nedenle bu maddelerin kaynamaları sırasında sıcaklıkları sabit kalır.Yani suyun kaynamaya başladığı sıcaklık 100 oC.  Kaynama esnasında su,tamamen buharlaşıp yok oluncaya dek sıcaklığı yine 100 oC

Dir.

 

Erime ve Donma Sıcaklığı

 

Maddeler doğada farklı hallerde bulunmaktadır.Bu hallerden biri de maddenin katı halidir.Bir sıvı soğutularak yani dışarı ısı vermesi sağlanarak katı hale geçmesi olayına donma denir.Donmanın gerçekleştiği bu noktaya donma noktası denir.Katıların ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir.Erimenin olduğu sıcaklığa da erime noktası denir.BİR KATININ ERİME VE DONMA NOKTASI AYNIDIR.

Yani bu sıcaklıkta katı ve sıvı karışmış haldedir.

Saf katı ve sıvınınbir arada bulunduğu erime-donma noktasında sıcaklık sabit olarak kalır.Örneğin buz eriyerek su haline geçerken erime noktasında buz tanecikleri ve subirarada bulunur. Suyun içindeki buzların tamamı erimediği sürece suyun sıcaklığı sabit kalır. Su için bu sıcaklık sıfırdır.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !