Soluk Alıp Verme İlişkisi

               Vücudumuz hareket ettikçe, farklı duygular yaşadıkça nabız sayısında ve kalp atışında bazı farklılıklar görülür.Çalışmamın ilk kısmında,  vücudumuzda gözlenen bu farklılıkları annem, babam ve kendim üzerinde inceledim.Bu inceleme on gün sürdü.  Üç farklı hareket belirledim. Bunlar:

 

Televizyon izleme,

Düşük tempolu koşma (jogging) ,

Mekik çekme.

 

 -Bu üç hareketi yaparken nabız ölçümü yaptım ve not ettim.                   -Annem ve babam da bu hareketlerin sonunda kendi ölçümlerini yaptılar.   

-On gün süreyle aldığım notları düzenledim.

-Önce üç ayrı tablo oluşturdum.

-Sonra bu tabloları grafik haline getirdim.

 

Ölçümleri yaparken annem, babam ve ben üç ayrı hareket sırasında saatimizle bir dakika zaman tutarak bileğimizden na-

bız sayımızı aldık ve not ettik.

 

 

        İkinci kısmında ise, farklı duygular karşısında arkadaşla-

rımı kalp atışlarındaki değişiklikleri gözlemledim. Bu iki ça-

lışma tamamlandıktan sonra şu sonuca vardım:

 

        

SONUÇ

 

     Egzersiz yaparken, yani hızlı hareket ederken

Soluk alıp vermemiz değişir. Çünkü, hareketli olduğumuzda

Daha fazla besine ve oksijene ihtiyaç duyarız. Kalbimizin daha hızlı ve daha güçlü atmasının nedeni budur.

 

     

   Egzersiz yaparken nabzımız değişir. Buna bağlı olarak soluk alıp vermemizde değişir.

 

      Egzersiz yaparken;

-        Hızlı soluk alıp veririz.

-        Nabız sayımız artar.

-        Terleriz.

-        Kan dolaşımımız hızlı olduğundan, yüzümüz kızarır.

 

       Soluk alıp vermemizin artması, sadece egzersiz yaptığımızda değil, heyecanlandığımızda, korktuğumuzda da

olur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !